Knauf Knauf
Späť

D12 KNAUF CLEANEO AKUSTICKÉ PODHĽADY (D12.sk) Akustické podhľady s dierovanými doskami Cleaneo.

Cleaneo RE

Zavesené podhľady: Knauf Cleaneo akustické podhľady sú rovné alebo tvarované podhľady opláštené dierovanými doskami Knauf Cleaneo, ktorých podkonštrukcia je ukotvená do nosnej stropnej konštrukcie pomocou vhodných závesov a upevňovacích prvkov. Samonosné podhľady: Samonosné podhľady Knauf sú podhľady, ktoré netreba kotviť do nosnej stropnej konštrukcie. Podhľad je upevnený do obvodových zvislých stien/priečok. Nosné vodorovné CW/UA profily sú napojené do bočných zvislých konštrukcií pomocou UW profilov alebo uholníkov pre profily UA.

Systémy

D127.sk Knauf Cleaneo akustické podhľady

D127.cz podhled s děrovanými deskami Cleaneo

Akustické dosky Knauf Cleaneo sú upevnené pomocou skrutiek do oceľovej podkonštrukcie, ktorú tvoria nosné a montážne profily CD 60/27 (dvojitý raster). Ukotvenie CD profilov do nosnej stropnej konštrukcie sa realizuje pomocou závesných prvkov. Izolačnú vrstvu v hrúbke min. 20 mm odporúčame umiestniť na oceľovú podkonštrukciu z dôvodu zlepšenia akustických vlastností (pohltivosti) podhľadu.

D137.sk Knauf Cleaneo samonosné akustické podhľady

D128.cz podhled se štěrbinovými deskami Cleaneo

Akustické dosky Knauf Cleaneo sú upevnené skrutkami na oceľovú podkonštrukciu. Nosná konštrukcia podhľadu je tvorená z jednoduchých alebo zdvojených nosných CW/UA profilov. Pre jednoduchšiu montáž a zlepšenie akustických vlastností podhľadu sa dosky Cleaneo montujú na profily HUT pripevnené kolmo na nosné profily. V tomto prípade je priestor medzi profilmi vyplnený vhodnou minerálnou izoláciou. Nosné profily CW/UA sú ukotvené do bočných zvislých konštrukcií pomocou UW profilov alebo pätiek pre profily UA.

Dokumenty

Na stiahnutie

Detail Název Datum vydání Typ  
D12.cz Akustické podhľady 09/2018 technický list