Knauf Knauf

Späť

Feinputz W

Feinputz W

Extra jemná vnútorná omietka je vo výrobe predmiešaná suchá maltová zmes na vápenno – cementovej báze s bielym cementom a špeciálnymi prímesami. Je vhodná pre ručné spracovanie.

Detaily

Vlastnosti

Po pridaní vody pripravená na okamžité použitie.

Technické údaje

  • max. veľkosť zrna 0,6 mm
  • priľnavosť > 0,1 N/mm2
  • čas na spracovanie 2 hodiny
  • výdatnosť 40 kg/ cca 22 l mokrej
  • potreba zámesovej vody cca 11 l/  vrece
  • spotreba 5 kg/ m2
  • skladovať po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale.

Varianty produktu

druh varianty výrobku číslo produktu
Feinputz W vrece 40 kg 148464