Knauf Knauf

Späť

Dokonalý zvuk v každom priestore

Priestorová akustika

Pri riešení akustiky priestoru si musíme najprv zodovedať najdôležitejšiu otázku a to : Či je zdroj zvuku a poslucháč v rôznych miestnostiach alebo v jednej miestnosti. v prvom prípade bude riešením zuková izolácia a vhodný návrh konštrukčého systému v druhom prípade sa bude jednať o absorbciu zvuku. Návrhom a použitím vhodného systému Knauf vyriešite oba problémy súčastne.

Čo je nutné vedieť o priestorovej akustike

Priestorovú akustiku ovplyvňujú nasledujúce faktory

image

Zvuková pohltivosť

Akustické systémy Knauf využívajú spojenie troch rôznych spôsobov pohcovania zvuku. V oblasti hlbokých frekvencií celej kazety/ dosky veľmi jemne kmitajú, a teda pôsobia ako membránové absorbény. Rezonancie vznikajúce v otvoroch pohlcujú zvuk v oblasti stredných frekvencí. Pri prechode zvuku,ďalej pohlcuje akustické runo umiestené na zadnej strane zvuky vysokých frekvencií. Spoločne tieto vlastnosti zaručujú takmer lineárne vyvážené pohlcovanie zvuku v celom frekvenčnom spektre.

Činiteľ zvukovej pohltivosti α
Je bezrozmerné číslo, ktorého veľkosť sa môže pohybovať v intervale od 0 do 1. Stena pohlcujúca zvuk úplne, má činiteľ pohltivosti α = 1, zatiaľ čo stena, ktorá zvuk odráža, má tento činiteľ rovný α = 0. Činiteľ zvukovej pohltivosti danej látky, alebo steny je závislý na uhle a kmitočte dopadajúcej zvukovej vlny. K charakterizovaniu látky z hľadiska zvukovej pohltivosti a pre praktické použitie v priestorovej akustike sa lepšie hodí činiteľ zvukovej pohltivosti pre všesmerový dopad zvukových vĺn. Stanovenie tohto činiteľa zvukovej pohltivosti sa robí v dozvukovej komore.

Dozvuk
Parameter, udávajúci čas, za ktorý sa stane zvuk úplne nepočuťeľným. Je určený rýchlosťou, za ktorú sa akustická energia vytratí z určitého priestoru. Tento dej sa nazíva doznievanie a závisí priamo od charakteru priestoru, v ktorom zvuk pozorujeme.
Doba dozvuku udáva čas, za ktorý poklesne amplitúda doznievajúceho zvuku o 60 dB.

image

Rozptyl zvuku

Okrem pohlcovania zvuku dochádza v otvoroch v sadrových doskách aj k jeho rozptylu. Rozptyl je spôsobený dierovanou štrukctúrov dosky, narozdiel od štandardnej dosky alebo porézneho materiálu, ktorý zvuk pohlcuje. Pri náraze zvukových vĺn dochádza k ich lomu na hranách otvorov a vlny sa šíria rôznymi smermi. Pritom časť zvukovej energie zostáva v miestnosti, a teda prispieva k vytváraniu príjemnej akustiky v priestore. Vďaka svojej konštrukcii dokáže dierovaná doska zvuk nie len rozpýlyť, ale súčasne aj lepšie pohltiť. Dôkazom je skutočnosť, že zvukové vlny pôsobia na väčšiu plochu, čo zlepšuje pohltivosť v otvoroch.

image

Odraz zvuku

Sadrová doska je natoľko tvrdá, že sa od nej navyše niektoré zvukové vlny odrážajú. K odrazu dochádza na nedierovaných častiach dosky, predovšetkým po obvode dierovanej časti. Nedierované časti odrážajú zvuk vo väčšej miere, no naopak môžu zvuk aj tlmiť. - membránová absorbcia.

image

Tlmenie zvuku

Sadrová doska tlmí prenos zvuku medzi miestnosťami vďaka svojej vysokej hustote. Schopnosť vibrovať umožňuje doske tlmiť predovšetkým nízkofrekvenčné zložky zvuku. Pokiaľ sú dosky na zadnej strane opatrené vrstvou minerálnej vlny, môžu navyše tlmiť zvuk v strednom alebo vysokom frekvenčnom rozsahu.

Čo ovplyvňuje akustiku

image

Konštrukcia stropu

Materiály pohlcujúce zvuk v kombinácii so systémom, na ktorom sú namonatované, tvoria akustickú konštrukciu, ktorá pohlcuje zvuk. Z toho dôvodu pohlcované množstvo hluku závisí na vstavanej hĺbke stropu a dalej na tom, či je medzipriestor vyplnený minerálnou vlnou.

image

Tvar miestnosti

Tvar miestnosti určuje pohyb zvukových vĺn v priestore. Umiestnenie materiálov pohlcujúcich zvuk by malo byť zvolené v závislosti od spôsobu, ako sa zvuk v tomto špeciálnom priestore šíri, aby bola zaručená optimálna účinnosť použitých materiálov.

image

Zariadenie miestnosti

Taktiež zariadenie miestnosti pohlcuje, v určitej miere, zvuk, zaleží preto i na jeho množstve a rozmiestnení. Príliš veľké množstvo nábytku môže spôsobiť nadmernú absorbciu zvuku a to môže viešť až k akustickej nepohode.
 

image

Účel miestnosti

Účel akým má byť miestnosť využívaná je rozhodujúca z hľadiska vytvorenia adekvátneho akustického prostredia. V miestnostiach ako napr. posluchárne, prednáškové sály, zasadacie miestnosti, auly, je dôležité zaisťiť odpovedajúcu mieru zvuku, zatiaľ čo v miestnostiach, napr. kancelárie a miestnosti, ktoré si vyžadujú sústredie, je nutné dosiahnuť vyššiu pohltivosť zvuku.

image

Doska, ktorá nie je len akústická

Čisté ovzdušie je momentálne nedostatkovým tovarom. Kvalita vzduchu v miestnostiach ako napr. v kanceláriach, administratívnych budovách, školách, hoteloch alebo reštauráciach často nezodpovedá požadovanej kvalite. Toto má za následok napr. aj neprievzdušný "obal" budov, šetrenie energie v rámci vzduchotechniky alebo nesprávne vetranie. 

Po novom sa všetky Knauf Dizajn sadrokartónové akustické dosky vyrábajú ako KNAUF Cleaneo Akustik.
Cleaneo Akustik redukuje veľa škodlivých látok a zápachov vo vzduchu v interiéri, pracuje úplne bez zápachov a 24 hodín denne - tiež v tme. Výborné akustické vlastnosti a tvarová rozmanitosť zostávajú na známej kvalitatívnej úrovni. Montáž sa prevádza ako obyčajne. Zvláštna starostlivosť nie je potrebná. Naopak: KNAUF Cleaneo Akustik sa môže natrieť s vhodnými farbami bez zmenšenia účinku.

Dierované dosky a dierované stropy s Knauf Cleaneo Akustik – technológiou sú k dispozícii v rôznych prevedeniach pre rôzne nároky v rôznych tvaroch. Vecné, funkčné, moderné, estetické, dizajnovo-orientované.
S Knauf Cleaneo Akustik môžete celkom jednosucho uskutočniť Vaše predstavy – s veľkým výberom dierovania, tvarov a rozmerov. Presvedčte sa sami

image

Oblasť použitia

Knauf Cleaneo Akustik vo verejných budovách
Školy, detské škôlky a nemocnice sú na základe ich zvláštneho využitia a akustických požiadaviek najviac citlivé oblasti. Táto citlivosť stavby postihuje rovnako projektanta, vedúceho stavby i samotného realizátora. Buď dobrá akustika v miestnostiach alebo kvalita ovzdušia v priestoroch – tu platí, obstarať zodpovedajúce konštrukcie a produkty pre ľudí a ich zdravie. Pri riešení týchto požiadaviek môže Knauf Cleaneo Akustik podporiť so svojimi vysoko hodnotnými vlastnosťami v udržovaní čistoty ovzdušia, akustike estetickému tvaru.

image

Knauf Cleaneo Akustik v kanceláriách a budovách
Je jedno či kancelárie, úrady, predajne a koncertné sály: Všade tam, kde sa zdržiava veľa ľudí alebo tam, kde ľudia trávia dlhší čas, sa oplatí namontovať Knauf Cleaneo Akustik, resp. dodatočne zabudovať. Práve preto, že normálny pracovníci osem hodín denne trávia v tej istej miestnosti, je nutnosťou zabezpečiť v danej miestnosti čistý vzduch a vynikajúcu pohltivosť hluku.

Knauf Cleaneo Akustik v gastronómii
Keď idete do reštaurácie, chceli by ste si vychutnať jedlá a nápoje v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Hluk a zápachy narúšajú požadovanú atmosféru. Osadenie Knauf Cleaneo Akustik tu pomôže, akustiku a kvalitu ovzdušia podstatne zlepšuje.

Poznámka
Ak opatríte Knauf Cleaneo Akustik difúzne-otvorenými nátermi, ako napr. disperzné nátery, na jeho pôsobenie to nemá žiaden výrazný vplyv. Môže prísť jedine len k minimálnemu spomaleniu zníženia škodlivých látok.
 

Súvisiace stránky