Knauf Knauf

Späť

Sanácia železobetónových konštrukcií - TS

Výrobky Knauf TS pre sanáciu inžinierskych stavieb sú na slovenskom trhu od roku 2010 a sú aplikovateľné ako na opravy novostavieb, tak i na rekonštrukcie starých objektov. jedná sa predovšetkým o reprofilačné malty, nátery, torkréty a betóny.

Materiály nielen pre opravy priemyselných, inžinierskych a komerčných stavieb

image

Medzi najčastejšie objekty sanované materiálmi Knauf Tiefbau sú predovšetkým nosty, oporné múry, tunely, balkóny, čistiarne odpadových vôd, kanalizačné stoky, schody a pod. Všetky materiály sú v súlade s platnými normami.

TS 100: Adhézne mostíky, príprava podkladu
TS 200: Hrubé reprofilačné malty
TS 300: Jemné reprofilačné malty
TS 400:  Torkréty
TS 500:  Materiály určené pre aplikáciu v prostredí s vysokým chemickým zaťažením
TS 700:  Farby a laky na betónové povrchy