Knauf Knauf

Späť

Uniritmo - Minerálna stierka

Uniritmo - Minerálna stierka

Univerzálna lepiaca a armovacia malta pre zhotovenie a sanáciu zatepľovacích systémov (ETICS) Marmorit Energie a Energie Plus z polystyrénových fasádnych dosiek a minerálnych izolačných dosiek s pozdĺžnym aj kolmým vláknom, taktiež pre izolačné systémy s drevovláknitými doskami typu Steico na difúzne otvorené fasády.

Detaily

Vlastnosti

Stierka je zložená z anoraganických spojív, plnív a hygienicky nezávadných, chemických a zušľachťujúcich prísad.

Technické údaje

  • Výdatnosť: Lepenie dosiek cca 4-5 kg/1 m2 /1 mm
                     Armovanie dosiek: cca 4 kg/m2/ 4 mm stierky
  • Spotreba zámesovej vody: cca 6 litrov / vrece
  • Spotreba suchej zmesi:cca 1,3 kg/m2/mm stierky
  • Odporúčaná minimálna vrstva: 3 mm
  • Doba spracovateľnosti: 3 hodiny
  • Doba zrenia:1 mm / 1 deň (minimálne 7 dní)
  • Zrnitosť: do  0,6 mm

Súbory na stiahnutie

Názov Vydanie Typ dokumentu  
UNIRITMO 2015 Karta bezpečnostných údajov PDF
UNIRITMO 2016 Technický list PDF

Varianty produktu

druh varianty výrobku číslo produktu
Uniritmo  25 kg 501008