Knauf Knauf
Späť

W62 Predsadené a šachtové steny Predsadené a šachtové steny

id-10176-kn10176.jpg

Predsadené steny pre zlepšenie vzduchovej nepriezvučnosti a prípadne aj zaistenie požiarnej ochrany existujúcich stien. Šachtové steny s požiarnou odolnosťou z ochor strán.

Systémy

W 622 Predsadená stena s profilmi Federschiene

W622.cz předsazená stěna s profily Federschiene

Predsadená stena s oceľovými profilmi Federschiene je možné použiť u stien a priečok s drevenou podkonštrukciou.

Predsadená stena s profilmi Federschiene je vhodná všade tam, kde je potrebné zlepšiť akustické vlastnosti existujúcej steny, predsadená stena kotvená na drevenú podkonštrukciu, systém vhodný pre drevostavby.
 

W 623 Kotvená predsadená stena

W623.cz kotvená předsazená stěna

Kotvená predsadená stena je tvorená z profilov CD a UD, ktoré sú ukotvené pomocou priamych závesov k existujúcej nosnej konštrukcii. Konštrukcia je opláštená sadrokartónovými doskami podľa požiadaviek napr. akustika, požiarna odolnosť. Výhodou predsadenej steny tejto konštrukcie je jej maximálna výška až do 10 m.

W 625 Voľne stojaca predsadená stena

W625.cz nekotvená předsazená stěna

Voľne stojaca predsadená stena je tvorená z profilov CW a opláštená sadrokartónovými doskami v závislosti od požadovaných vlastností ( akustika, požiarna odolnosť).

Predsadená stena W 625 je opláštená sadrokartónovými doskami. Kvôli stabilite celej konštrukcie sa používajú len profily CW 75 alebo CW 100.
 

W 626 Voľne stojaca predsadená stena

W626.cz nekotvená předsazená stěna z CW profilů

Voľne stojaca predsadená stena tvorená z profilov CW a opláštená sadrokartónovými doskami v závislosti od požadovaných vlastností ( napr. akustika, požiar)

Predsadená stena typu W 626 je opláštená dvoma sadrokartónovými doskami a tím je zaručená jej stabilita a tuhosť.
 

W 628-A Šachtová stena opláštená doskami Knauf Fireboard

W628-A.cz šachtová stěna opláštěná deskami Fireboard

Šachtová stena je tvorená L - uholníkmi alebo profilmi UW a CW. Max. výška steny je 2 m. Opláštenie je realizované doskami Fireboard, hrúbka dosky závislosti od požadovanej požiarnej odolnosti

Výhodou tejto šachtovej steny je vďaka šírke 2,0 m, jej neobmedzená výška. Dilatáciu je povinné vytvoriť až po 15 m, aby nedochádzalo k praskaniu konštrukcie.
 

W 628-B Šachtová stena opláštená doskami Knauf RED Piano

W628-B.cz Šachtová stěna opláštěná deskami Red

Šachtová stena je tvorená profilmi CW a opláštená doskami Knauf RED Piano alebo doskami Knauf Fireboard, v závislosti od požadovaných vlastností ( akustika, požiar).

U tejto šachtovej steny prevláda opláštenie predovšetkým jednou doskou, preto sa používajú profily CW 75 a CW 100. Len pri nízkej požiarnej odolnosti,  je možné pri dvojvrstvom opláštení  použiť profily CW 50.
 

W 629 Šachtová stena so zdvojenými profilmi

W629.cz Šachtová stěna s dvojitými profily

Šachtová stena je tvorená zdvojenými profilmi CW, ktoré sú navzájom spojené skrutkami LN, opláštenie z dosiek Knauf RED Piano alebo Knauf Fireboard

Požiarna odolnosť v rozsahu od 30 - 120 minút.
 

W 630 Šachtová stena s oceľovými priečnikmi

W630.cz Šachtová stěna s kovovými příčníky

Šachtová stena s vodorovnými profilmi CW, opláštená sadrokartónovými alebo sadrovláknitými doskami.

Profily UW sú montované zvislo a profily CW sú kladené vodorovne. Maximálna šírka tejto šachty je 5 m. Výhodou je neobmedzená výška, je nutné však vykonať dilatáciu po 15 m.

W623C Kotvená predsadená stena opláštená doskami Cleaneo

W623C.cz Kotvená předsazená stěna opláštěná deskami Cleaneo

Kotvená predsadená stena tvorená z profilov CD v rozostupoch po 312, 5 mm, ktoré sú pomocou priamych závesov kotvené k existujúcej konštrukcii, opláštené dierovanými doskami Knauf Cleaneo.

Výhodou tejto predsadenej steny sú jej akustické možnosti.
 

W 629C Šachtová stena s doskami Knauf Cleaneo

W629C.cz Šachtová stěna opláštěná deskami Cleaneo

Šachtová stena tvorená zdvojenými profilmi CW v rozostupe 312,5 mm, profily sú navzájom spojené skrutkami LN, opláštenie doskami Knauf Cleaneo

Dokumenty

Na stiahnutie

Detail Název Dátum vydania Typ  
W62.cz Predsadené a šachtové steny 07/2009 technický list