Knauf Knauf

Späť

STIAHNITE SI CAD DETAILY, KTORÉ POTREBUJETE

CAD detaily

Stiahnite si detail ktorý potrebujete. Ponuka nie len základných detailov, ale hlavne špeciálnych požiadaviek, variant a riešení.

CAD detaily na stiahnutie

W111.sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - jednovrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W111.sk - A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W111.sk - B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W111.sk - BFU1 Dilatačný spoj DWG
W111.sk - BFU2 Dilatačný spoj s dilatačným profilom DWG
W111.sk - C1 T-napojenie - na CW profil DWG
W111.sk - D1 Roh DWG
W111.sk - E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W111.sk - E2 Dverný otvor - CW profil DWG
W111.sk - END1 Ukončenie voľne stojacej priečky DWG
W111.sk - P1 Perspektíva - zvislé opláštenie DWG
W111.sk - P2 Perspektíva - vodorovné opláštenie DWG
W111.sk - SO1 Ohýbaná priečka DWG
W111.sk - VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W111.sk - VO1 Napojenie na strop DWG
W111.sk - VO2 Klzné napojenie na strop prekryté zaveseným podhľadom DWG
W111.sk - VO3 Napojenie na strop - tieňová škára DWG
W111.sk - VU1 Napojenie na podkladný betón DWG
W111.sk - VU2 Napojenie na zrealizovanú podlahu DWG
W111.sk - VU4 Napojenie na podlahu nad dreveným stropom DWG

W112sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W112sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W112sk-A3 Klzné napojenie na masívnu konštrukciu DWG
W112sk-A4 Napojenie na predsadenú stenu W624.sk DWG
W112sk-A7 Napojenie na šachtovú stenu DWG
W112sk-A8 Napojenie na predsadenú stenu W631.sk DWG
W112sk-A9 Klzné napojenie na masívnu stenu DWG
W112sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - skrutkovanie dosiek DWG
W112sk-B3 Styk hrán dosiek - vrchná doska sponkovaná DWG
W112sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W112sk-BFU2 Dilatačný spoj DWG
W112sk-BS-ELT1 Elektrokrabica v sadrovej malte DWG
W112sk-BS-ELT3 Opláštená elektrokrabica DWG
W112sk-BS-ELT4 Elektrokrabica s pásmi dosiek DWG
W112sk-BS-ELT5 Elektrokrabica s minerálnou izoláciou DWG
W112sk-C1 T - napojenie na CW profil DWG
W112sk-C2 T - napojenie na strop - tieňová škára DWG
W112sk-C3 T-napojenie cez hmoždinu do dutých stien Hartmut DWG
W112sk-C5 T-napojenie na dosku Diamant DWG
WW112sk-C6 T-napojenie na CW profil DWG
W112sk-D1 Roh DWG
W112sk-D2 Roh - CW profil - flexibilný rohový profil DWG
W112sk-D3 Roh - flexibilný rohový profil DWG
W112sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W112sk-E2 Dverný otvor - CW profil DWG
W112sk-END1 Ukončenie voľne stojacej priečky DWG
W112sk-P1 Perspektíva DWG
W112sk-P2 Perspektíva DWG
W112sk-P3 Perspektíva DWG
W112sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W112sk-VO1 Napojenie na betónový strop DWG
W112sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG
W112sk-VO3 Klzné napojenie na strop DWG
W112sk-VO4 Napojenie na zavesený podhľad - diagonálne vystuženie DWG
W112sk-VO5 Napojenie na strop - trapézový plech DWG
W112sk-VO6 Napojenie na zavesený podhľad DWG
W112sk-VO8 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG
W112sk-VU1 Napojenie na podkladný betón DWG
W112sk-VU2 Napojenie na podlahu - liaty poter DWG
W112sk-VU3 Napojenie na podlahu - zapustený sokel DWG

W112Csk - Sadrokartónová priečka - Cleaneo Akustik

Detail Názov Stiahnuť
W112Csk-A1 Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania DWG
W112Csk-A2 Napojenie na masívnu stenu - časť s dierovanými doskami DWG
W112Csk-A3 Napojenie na masívnu stenu - časť bez dierovania DWG
W112Csk-A4 Napojenie na masívnu stenu - akustická dierovaná časť DWG
W112Csk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W112Csk-B2 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - časť bez dierovania - horizontálny rez DWG
W112Csk-B3 Styk hrán dosiek - časť s dierovanými doskami - horizontálny rez DWG
W112Csk-C1 T-napojenie - časť bez dierovania DWG
W112Csk-C2 T-napojenie - časť s dierovanými doskami DWG
W112Csk-D1 Roh - časť bez dierovania DWG
W112Csk-D2 Roh - časť s dierovanými doskami DWG
W112Csk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W112Csk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W112Csk-VO1 Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu DWG
W112Csk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG

W113sk - Sadrokartónová priečka - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia - trojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W113sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W113sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - skrutkovanie DWG
W113sk-B3 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - vrchná vrstva sponkovaná DWG
W113sk-C1 T-napojenie na CW profil DWG
W113sk-D1 Vonkajší roh DWG
W113sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W113sk-E2 Dverný otvor - CW profil DWG
W113sk-P1 Perspektíva DWG
W113sk-P2 Perspektíva DWG
W113sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W113sk-VO1 Napojenie na nosnú stropnú konštrukciu DWG
W113sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG

W115sk - Sadrokartónová priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W115sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W115sk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W115sk-B2 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W115sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W115sk-C1 T-napojenie na CW profil DWG
W115sk-D1 Vonkajší roh DWG
W115sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W115sk-P1 Perspektíva DWG
W115sk-P2 Perspektíva DWG
W115sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W115sk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W115sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG
W115sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG
W115Wsk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W115Wsk-B1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W115Wsk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W115Wsk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W115Wsk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG

W116sk - Inštalačná priečka - Dvojitá oceľová podkonštrukcia

Detail Názov Stiahnuť
W116sk-A1 Napojenie na masívnu stenu DWG
W116sk-B1 Styk priečnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky DWG
W116sk-B10 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W116sk-D1 Zúženie priečky DWG
W116sk-E1 Dverný otvor - UA profil DWG
W116sk-P1 Perspektíva DWG
W116sk-P10 Perspektíva DWG
W116sk-VM1 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vystuženie podkonštrukcie pásom dosky DWG
W116sk-VO1 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W116sk-VO2 Klzné napojenie na strop DWG
W116sk-VO10 Napojenie na strop - stropnú dosku DWG
W116sk-VU1 Napojenie na podlahu - podkladný betón DWG

W611sk - Suchá omietka - Lepenie sadrokartónových dosiek na stenu

Detail Názov Stiahnuť
W611sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez - pás dosky Knauf DWG
W611sk-H3 Dilatačný spoj - Alu profil DWG
W611sk-H7 Dilatačný spoj DWG
W611sk-H8 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - tenkovrstvové lepenie DWG
W611sk-H9 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix DWG
W611sk-VM1 Stred steny - lepenie s lepidlom Knauf Perlfix DWG
W611sk-VO1 Napojenie na strop - tenkovrstvové lepenie DWG
W611sk-VO2 Napojenie na strop D111.sk DWG
W611sk-VO4 Napojenie na strop D112.sk DWG
W611sk-VU1 Napojenie na podlahu - pásy dosiek Knauf DWG

W623sk - Kotvená predsadená stena s profilmi CD 60/27 - Priame upevnenie

Detail Názov Stiahnuť
W623sk-A1 Vnútorný roh DWG
W623sk-A11 Vnútorný roh - optimalizované DWG
W623sk-B1 Napojenie na predsadenú stenu DWG
W623sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W623sk-C1 Napojenie na predsadenú stenu - vnútorný roh DWG
W623sk-C11 Napojenie na masívnu stenu - optimalizované DWG
W623sk-E1 Vonkajší roh DWG
W623sk-H1 Styk hrán dosiek DWG
W623sk-V1 Ukončenie s UD profilom DWG
W623sk-V11 Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované DWG
W623sk-V12 Napojenie na strechu - nadmurovka strešného priestoru - optimalizované DWG
W623sk-VM1 Vodorovná hrana dosky DWG
W623sk-VM2 Styk priečnych hrán dosiek - priamy záves s gumovým tesnením DWG
W623sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W623sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W623Csk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27

Detail Názov Stiahnuť
W623Csk-A20 Vnútorný roh DWG
W623Csk-E20 Vonkajší roh DWG
W623Csk-H20 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W623Csk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VM20 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VM21 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Csk-VO20 Napojenie na strop DWG
W623Csk-VO21 Napojenie na strop DWG
W623Csk-VU20 Napojenie na podlahu DWG

W623Dsk - Predsadená stena s doskami Cleaneo Akustik - Oceľová podkonštrukcia z profilov CD 60/27 a Hutprofil

Detail Názov Stiahnuť
W623Dsk-A1 Vnútorný roh DWG
W623Dsk-E1 Vonkajší roh DWG
W623Dsk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W623Dsk-SO1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W623Dsk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez - Hutprofil DWG
W623Dsk-VM2 Styk hrán dosiek DWG
W623Dsk-VO2 Napojenie na strop DWG
W623Dsk-VO3 Napojenie na strop DWG
W6623Dsk-VU2 Napojenie na podlahu DWG

W625sk - Predsadená stena s CW profilmi - Jednovrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W625sk-A1 Vnútorný roh DWG
W625sk-A2 Vnútorný roh DWG
W625sk-A11 Vnútorný roh - optimalizované DWG
W625sk-B1 Napojenie na predsadenú stenu DWG
W625sk-B11 Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované DWG
W625sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W625sk-C1 Napojenie na predsadenú stenu - vnutorný rohový profil DWG
W625sk-C11 Napojenie na predsadenú stenu - optimalizované DWG
W625sk-E1 Vonkajší roh DWG
W625sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W625sk-VM1 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W625sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W625sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W626sk - Predsadená stena s CW profilmi - Dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W626sk-A1 Vnútorný roh DWG
W626sk-A2 Vnútorný roh DWG
W626sk-B1 Napojenie priečky na predsadenú stenu DWG
W626sk-B2 Napojenie priečky na predsadenú stenu DWG
W626sk-BFU1 Dilatačný spoj DWG
W626sk-C1 Napojenie sadrokartónovej priečky na predsadenú stenu - rohový profil DWG
W626sk-E1 Vonkajší roh DWG
W626sk-H1 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W626sk-SO1 Predsadena stena s polovičnou výškou pri masívnej stene DWG
W626sk-SO2 Predsadena stena s polovičnou výškou pri sadrokartónovej priečke DWG
W626sk-VM1 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W626sk-VO1 Napojenie na strop DWG
W626sk-VU1 Napojenie na podlahu DWG

W628Ask - Šachtová stena - Bez podkonštrukcie preložená cez šírku šachty - dvojvrstvové opláštenie

Detail Názov Stiahnuť
W628Ask-A1_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Ask-D1_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Ask-D2_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Ask-P1_EI90 Vodorovné uloženie dosiek DWG
W628Ask-VM1_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Ask-VO1_EI90 Napojenie na strop DWG
W628Ask-VU1_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W628Bsk - Šachtová stena - Jednoduchá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W628Bsk-A2_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A2_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A3_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A4_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A6_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A21_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-A21_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W628Bsk-B2_EI30 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B2_EI60 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B3_EI90 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-B4_EI90 Styk hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W628Bsk-D2_EI30 Vonkajší roh DWG
W628Bsk-D3_EI90 Vonkajší roh DWG
W628Bsk-P2_EI30 Zvislé ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-P4_EI90 Zvislé ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-P6_EI90 Vodorovné ukladanie dosiek DWG
W628Bsk-SO4 Napojenie na sadrokartónovu priečku DWG
W628Bsk-SO5 Napojenie na chránený oceľový stĺp DWG
W628Bsk-SO6 Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W628Bsk-SO7 Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W628Bsk-SO8 Vonkajší roh - napojenie na sadrokartónovú priečku DWG
W628Bsk-SO9 Dilatačný spoj DWG
W628Bsk-VM2_EI30 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM2_EI60 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM3_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM4_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VM6_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W628Bsk-VO2_EI30 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VO2_EI60 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VO3_EI90 Napojenie na strop DWG
W628Bsk-VU2_EI30 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU2_EI60 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU3_EI90 Napojenie na podlahu DWG
W628Bsk-VU4_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W629sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W629sk-A2_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A2_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A5_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A21_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A21_EI60 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-A51_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W629sk-B2_EI30 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B2_EI60 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B5_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-B6_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W629sk-D5_EI90 Vonkajší roh DWG
W629sk-D6_EI90 Vonkajší roh DWG
W629sk-P2_EI30 Perspektíva DWG
W629sk-P5_EI90 Perspektíva DWG
W629sk-P6_EI90 Perspektíva DWG
W629sk-SO2_EI30  Inštalačná šachta DWG
W629sk-SO5_EI90 Napojenie na sadrokartónovú priečku DWG
W629sk-SO7_EI90 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG
W629sk-SO8 Napojenie na chránený oceľový nosník DWG
W629sk-SO9 Napojenie na chránený oceľový stĺp DWG
W629sk-SO10 Napojenie na zavesený podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W629sk-SO11 Napojenie na samonosný podhľad s požiarnou odolnosťou DWG
W629sk-SO12 T-napojenie - šachtová stena DWG
W629sk-SO13 Napojenie na podlahu - odsadený sokel DWG
W629sk-VM5_EI60 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W629sk-VM5_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W629sk-VO2_EI30 Napojenie na strop DWG
W629sk-VO2_EI60 Napojenie na strop DWG
W629sk-VO3 Klzné napojenie na strop DWG
W629sk-VU5_EI60 Napojenie na podlahu DWG
W629sk-VU5_EI90 Napojenie na podlahu DWG
W629sk-VU6_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W630sk - Šachtová stena - Vodorovná oceľová podkonštrukcia s CW profilmi

Detail Názov Stiahnuť
W630sk-A1_EI30 Napojenie na masívnu stenu DWG
W630sk-A4_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W630sk-B1_EI30 Styk priečnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W630sk-B4_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W630sk-P1_EI30 Vodorovné opláštenie DWG
W630sk-VM1_EI30 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W630sk-VM4_EI90 Styk hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W630sk-VO1_EI30 Napojenie na strop DWG
W630sk-VU4_EI90 Napojenie na podlahu DWG

W635sk - Šachtová stena - Dvojitá oceľová podkonštrukcia s UW profilmi - dvojvrstvové opláštenie + vložená doska

Detail Názov Stiahnuť
W635sk-A1_EI90 Napojenie na masívnu stenu DWG
W635sk-B1_EI90 Styk pozdĺžnych hrán dosiek - horizontálny rez DWG
W635sk-D1_EI90 Vonkajší roh DWG
W635sk-D2_EI90 Vonkajší roh DWG
W635sk-P1_EI90 Perspektíva DWG
W635sk-VM1_EI90 Styk priečnych hrán dosiek - vertikálny rez DWG
W635sk-VO1_EI90 Napojenie na strop DWG
W635sk-VU1_EI90 Napojenie na podlahu DWG