Knauf Knauf

Späť

...a vlhkosť nie je problém...

Vlhké priestory

Od správnej sklady konštrukcie závisí, v mnohých prípadoch, funkčnosť celej stavby. To nepochybne platí i pre priestory so zvýšenou vlhkosťou, pre mokré prevádzky ale i pre konštrukcii v exteriéri.

Systémy do vlhkého prostredia, moré prevádzky a konštrukcie do exteriéru.


Vlhkosť predstavuje hlavnú príčinu škôd na objektoch. Voda preniká do stavby
ako stojatá, tečúca, kapilárna či skondenzovaná. Práve odolnosť proti vlhkosti
a vode má rozhodujúci vplyv na kvalitu a životnosť konštrukcií stavby.
Vo vlhkých priestoroch sa kladie dôraz na vlastnosti materiálov, ktoré musia byť nielen odolné proti vlhkosti, plesniam a korózii, no musia byť aj tvarovo stále. Spoločnosť Knauf má v ponuke systémové riešenia pre všetky kategórie priestorov, ktoré sú namáhané vlhkosťou. Na mieru je možné si vybrať ideálny a hospodárny systém do každého prostredia.

image

Vlhké prostredie - Bytové kúpeňe a kuchyňe

Je nutné sio uvedomiť, že zaťaženie vlhkosťou môže presahovať únosnú mieru pre bežné stabené konštrukcie. V týchto priestoroch dochádza k vysokému vlhkostnému zaťaženiu, vzhľadom na to, že sú priestory denne využívané a zaťažované, preto je nutné tu použiť minimálne všeobecne známu impregnovanú stavebnú dosku Knauf GKBI – tzv. „ zelenú“ dosku je možné vďaka jej špeciálne impregnovanému jadru a oplášteniu špeciálnym kartónom použiť do priestorov so zvýšenou vlhkosťou napr. bytových kúpeľní, kuchýň, či špájz.

Skladba stien:
1. Sadrokartónová konštrukcia so zniíženou nasiakavosťou (doska Knauf Green)
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutná Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund)

 

image

Vlhké a mokré priestory - Knauf Drystar

Systém DRYSTAR je založený na dokonale zladených komponentoch Drystar – board, Drystar Filler, skrutky Drystar a špeciálne montážne profily. Svojou rôznorodosťou je Knauf Drystar optimálnym riešením pre wellness, kryté bazény s kontrolovaným odvetraním, priestory v okolí sáun – šatne a relaxačné miestnosti, spoločnú kúpeľne i WC. Doska Knauf Drystar presvedčí  svojou inovatívnou kombináciou High – Tech tkaniny a vode odpudivého sadrového jadra. Doska je nehorľavá ( A2-s1, d0) a zodpovedá typu GM-FH1IR podľa EN 15283-1, čo znamená, že ide o impregnovanú dosku so zníženou nasiakavosťou  < 3%, so zvýšenou tuhosťou jadra aj tvrdosťou povrchu.  Má výborné akustické vlastnosti, ktoré sú odvodené od jej vyššej plošnej hmotnosti (10,8 kg/ m2) pri hrúbke 12,5 mm. Spoločnosť Knauf ponúka pre daný systém profily a doplnky hneď v dvoch prevedeniach, a to profily s korozívnou ochranou C3 (vysoká) a korozívnou ochranou C5M (veľmi vysoká), zatriedenie profilov podľa normy STN EN ISO 12 944 - 2. 
Celý systém je vysoko odolný voči plesniam. S týmto faktom je spojené aj dokonalé uzavretie systému pomocou práškového tmelu Knauf Drystar - Filler, ktorý poskytuje taktiež overenú odolnosť voči plesniam. Tmel poskytuje výhody práškového a po zamiešaní s vodou aj pastózneho tmelu. Jedným tmelom sa realizuje nielen vyplnenie spojov, no je možné s ním vykonať tmelenie v kvalite Q1 – Q4. Doska Drystar je ideálnym podkladom pre obklad. V závislosti od požiadaviek je nutné použiť celoplošný tesniaci náter s príslušnými páskami pre rohy a kúty. Ak je ako finálna úprava povrchu plánovaná realizácia náteru je potrebné dosky Drystar celoplošne pretmeliť pomocou tmelu Drystar – Filler.


Skladba stien:
1. Sadrokartónová konštrukcia so zníženou nasiakavosťou (doska Knauf Drystar)
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutná Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund

image

Mokré priestory, extrémne namáhané priestory - Knauf AQUAPANEL Cement Board Indoor

 Doska s najvyššou odolnosťou proti vlhkosti a plesniam je cementová doska AQUAPANEL Indoor, ktorá je 100%- odolná voči vode a vlhkosti. Má dobrú priepustnosť vodných pár (faktor difúzneho odporu µ = 50). Cementové dosky sú odolné voči plesniam, tvarovo stále, nemenia svoju štruktúru ani pevnosť. Doska je vhodná do najviac exponovaných priestorov ako napr. bazény, sauny, spoločné sprchy, práčovne, laboratóriá, veľkokapacitné kuchyne.

Skladba steny:
1. Cementová doska so zníženou nasiakavosťou AQUAPANEL Indoor
2. Hydroizolácia ( Knauf Tekutná Hydroizolácia, Knauf Flächendicht)
3. Obklad, lepenie obkladu (napr. Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie obkladu ( napr. Knauf Fugenbund

 

image

Exteriér - AQAPANEL Cement Board Outdoor

Je samozrejmé, že v exteriéry nie sú konštrukcie namáhané len vlhkosťou, ale aj ostatnými povetrnostnými vplyvmi ako vietor, mráz a pod.
Vlhkosť, zmrazovacie cykly, či vietor, to všetko je nutné zohľadniť pri návrhu. Knauf AQUAPANEL Outdoor je vhodný predovšetkým na soklové murivo, ktoré je poveternostnými vplyvmi najviac namáhané a tým pádom môže nesprávnymnávrhom dôjsť k jeho úplnému znehodnoteniu. Je vhodný taktiež pre rekonštrukcie no i realizáciu nových fasádnych systémov.

Skladba fasády:
1.Koštrukcia AQUAPANEL Outdoor
2. Celoplošné lepidlo Aquapanel s výštužnou tkaninou
3. Penetrácia pod omietku
4. Silikónová šľachtená omietka

Skladba solka
1. Konštrukcia AQUAPANEL® Outdoor
2. Celoplošná stierka AQUAPANEL s výstužnou tkaninou
3. lepenie obkladových pásou (Knauf Flexkleber)
4. Škárovanie (Knauf Fugenbunt)

Most Stupava Fotografie1941

Vodohospodárske a inžinierske stavby

Zo stavebného pohĺadu sú najviac namáhanými konštrukciami objekty so špeciálnym využitím. Sú to priestory zaťažené nielen vlhkosťou ale aj mrazom a predovšetkým chemicky.
Jedná sa o stavby na úpravu, čistenie vody, rezervoáry pitnej vody - tieto stavby si vyžadujú podklad, ktorý je chemicky vysoko odolný. Taktiež rekonštrukcie sú realizované počas chodu, čiže v plnom vlhkostnom zaťažení.
Preto pre sanáciu, či počas realizáci, sú neodmyslitelnou súčasťou produkty systému Knauf TS, jedná sa hlavne o ochranné alebo finálne nátery.

Skladba opravy betónových konštrukcií
1. adhézny mostík na podkladovú betónovú konštrukciu (Knauf TS 100)
2. Reprofilačná malta(Knauf TS 200)
3. Finálna stierka (Knauf TS 310)
4. Vrchná krycia farba (Knauf TS 730)

Triedenie priestoru podľa miery vlhkostného zaťaženia a odporúčané systémy/produkty

image
  Miera vlhkosti Sadrokartónová doska KNAUF
(WHITE – “A”)
Zelená sadrokartónová doska
KNAUF (GREEN – „H2“,
RED-GREEN – „DFH2“,
Diamant –„DFH2IR“)
Knauf Drystar AQUAPANEL® Cement Board
(Indoor, Outdoor, Floor)
Špeciálne produktyKNAUF TS
(řady produktů 100,
200, 300, 400, 500, 600,
speciální barvy řady 700)
DOMÁCNOSŤ - Obytné miestnosti a im podobné priestory do 65 % ÁNO ÁNO Možné použiť Možné použiť  
DOMÁCNOSŤ - vlhké miestnosti, kúpeľne, kuchyne, WC, špajza apod. 75 – 100 % max. 2 h - ÁNO ÁNO ÁNO  
Dlhodobo vlhké miestnosti - verejné sprchy, wellness, bazén ( s kontrolovaným odvetraním). nad 75 %     ÁNO ÁNO ÁNO
Mokré priestory -veľkokapacitné kuchyne, bazény ( bez kontrolovaného odvetrania), práčovne, laboratóriá, 100 %       ÁNO ÁNO
Exteriér - fasády, sokle, podhľady s trvalým obstrekom vody 100 %
a zmrazovacie cykly
      ÁNO ÁNO
Špeciálne nároky stavieb (priemyselné stavby, chovné stanice, pvovary, liehovary, mliekarnem, čistiarne odpadových vôd, rezervoáry a pod. vlhkosťou, mrazom, chemické zaťaženie         ÁNO

 

Súvisiace stránky