Knauf Knauf

Späť

Akustika plná hravosti, napätia i funkčnosti alebo domino na podhľade

Akustické dosky CLEANEO RE

Knauf na svojej novej akustickej doske Cleaneo RE doslova rozhýbal svoje dierovanie a dal mu podobu nie rovnako veľkých obdĺžnikov, ktoré sú nepravidelne, ale akusticky nesmierne účinne rozmiestnené. Symbióza designu a funkčnosti. Ruky spájajúce kvalitný design s vysokým akustickým účinkom.

S Knauf Cleaneo Akustik RE prináša Knauf ako prvý na trh akusticky účinné sadrové dosky s ortogonálnym dierovaním v rôznych veľkostiach, usporiadané nelineárne. Táto nová designová varianta umožňuje posun priestorovej akustiky na novú súčasnú úroveň. Pravouhlé otvory sú zdanlivo náhodne rozmiestnené v ploche dosky a prepožičiavajú podhľadu doposiaľ neznáme napätie a živosť. Nie je to náhoda. Nový design bol vyvinutý samotnými architektmi. Konkrétne interiérovým architektom a dizajnérom prof. Rudolfom Schrickerem z ateliéru Schricker v Coburgu (Nemecko). Nové dierovanie s dierovým podielom 13,6% a tak je nový design nie len zaujímavý, ale na nepravidelné dierovanie i akusticky pohltivý.

Ďalšiu novinku nájdete na hranách. Nová doska je vybavená z úplne novou hranou UFF, zavedenou v súčasnosti i u všetkých ostatných dierovaných dosiek Knauf. Hrana UFF ponúka úplne novú kvalitu škáry a výrazne zjednodušuje montáž.
V kombinácii s tmelom Knauf Uniflott jej tvar zvyšuje pevnosť škáry a výrazne zjednodušuje a zrýchľuje zatmelenie škáry. Zvýšenie pevnosti prispieva i to, že škára je už z výroby penetrovaná, čo znižuje nebezpečie spriahnutia tmelu. Tvar škáry rovnako oproti hrane SK znižuje riziko ich poškodenia pri manipulácii s doskou.

Montáž zrýchľuje i zosadzovanie dosiek bez montážnej pomôcky ( u SK hrán pomôcka fixovala vzdialenosť dierovania v škárach). Dosky sa k sebe zosadia vždy modrým pruhom k červenému, zarovnajú sa smerom podľa okraja dosky a tvar hrany zaistí zhodnou osovou vzdialenosťou dierovanie ako v ploche dosky. Vítanou pomôckou pri montáži je i špeciálna špachtla na tmelenie dierovaných dosiek. Škára sa zatmelí Uniflottom, nechá sa zatvrdnúť a potom sa touto sklonenou špachtlou zrežete. Výrez v nej zaistí mierny prebytok tmelu v škáre, ktorý kompenzuje mierne zmrštenie tmelu pri vysychaní.  Následne sa škáre len ľahko prebrúsi.

Dosky sú naďalej štandardne vyrábané s Cleaneo efektom, teda schopnosťou dosky odstraňovať z ovzdušia zápach (cigaretový dym, pachy z kuchyne a pod.) i škodlivé látky typu formaldehyd, emisie zo zmäkčovadiel v oblečení, retardéry horenia z nábytku aj oblečenia a pod.
V závislosti na spôsob využívania konkrétneho priestoru je možné s dierovaním Knauf Cleane RE riešiť i špeciálne požiadavky  ako požiarnu ochranu EI 30 až EI 90 (ako systém ,,strop pod stropom´´), odolnosť proti úderu loptou, samonostné podhľady alebo predsadené steny s hlukovým obsorbérom.