Knauf Knauf

Späť

Knauf MULTI - FINISH PLUS

Knauf MULTI - FINISH PLUS

Jemná sadrová stierka a tenkovrstvá omietka pre ručné a strojové vyhladenie všetkých bežných stavebných podkladov v interiéri, v priestoroch s bežnou relatívnou vlhkosťou vrátane kuchýň a kúpeľní.

Detaily

Vlastnosti

  • Možné nanies až do nuly
  • Možnosť dosiahnu extrémne hladké „zrkadlové“ povrchy
  • Ručné a strojové spracovanie s PFT Ritmo
  • Jednoduché spracovanie
  • Celoplošná sadrová stierka a tenkovrstvá omietka
  • Na sadrovej báze
  • Pre všetky bežné stavebné podklady
  • Pre povrchy s kvalitou Q4
  • Použitie v interiéri

Technické údaje

 Balenie: vrece 25 kg
 Spotreba suchej zmesi: cca 0,8 kg/m2/1mm
Spotreba zámesovej vody: cca 19l /25 kg vrece
 Doba spracovania: od nasypania do vody cca 70 minút, závisí od podkladu
Odporúčaná hrúbka: ako stierka 0 - 2 mm, ako tenkostenná omietka 2 - 15 mm
 Faktor difúzneho odporu: μ =10
Pevnos v tlaku: ≥ 2,5 N/mm2
Doba skladovania: 12 mesiacov od dátumu výroby, skladovať na suchom mieste, chrániť pre vzdušnou vlhkosťou.

Varianty produktu

druh varianty výrobku číslo produktu
MULTI - FINISH Plus vrece 25kg 155523
MULTI - FINISH M Plus vrece 25kg 155524